آیا مردگان به حال ما آگاهی دارند ؟

آیا مردگان به حال ما آگاهی دارند ؟
بهمن 23, 1398
552 بازدید

در روایتی از امام صادق علیه السلام  سوال شد ، آیا مردگانی که در قبر هستند به به حال وکار ما آگاهی دارند ؟ فرمودند بله، ولی بستگی به اوضاع و احوالشان دارند. بعضی ها هر روز با خبرند،  بعضی ها هفته ای یک بار سرکشی میکنند،  بعضی ماهی یه بار، بعضی سالی یه بار. […]

در روایتی از امام صادق علیه السلام  سوال شد ،
آیا مردگانی که در قبر هستند به به حال وکار ما آگاهی دارند ؟
فرمودند بله، ولی بستگی به اوضاع و احوالشان دارند.
بعضی ها هر روز با خبرند،  بعضی ها هفته ای یک بار سرکشی میکنند،  بعضی ماهی یه بار، بعضی سالی یه بار.

تأویل در روایت آن است،
عَلی قَدرِعَمَلِه .
عَلی قدر فضائله .

بستگی دارد .
بعضی از درگذشتگان آنقدر در گیر اوضاع خود هستند، نمی‌توانند توجهی به بازماندگان داشته باشند.

بعضی فراغت بال دارند ، آزادی عمل دارند ، با بدن مثالی خود به ما سرکشی دارند .

برچسب‌ها:, , , ,