اسباب توفیق الهی

اسباب توفیق الهی
اردیبهشت 30, 1400
194 بازدید

اسباب توفیق الهی؟ توفیق الهی هم بی سبب نیست. “الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا”. الان ما هی بگوییم خدا توفیق بده، خدا بی جهت توفیق نمی دهد. ان تنصرالله ینصرکم؛ ما یک قدم براریم، البته باری تعالی دهها قدم به سوی ما برمی دارد. در مورد اصحاب کهف می خوانیم: انهم فتیه آمنو بربهم؛ وزدناهم […]

اسباب توفیق الهی؟

توفیق الهی هم بی سبب نیست. “الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا”. الان ما هی بگوییم خدا توفیق بده، خدا بی جهت توفیق نمی دهد.
ان تنصرالله ینصرکم؛ ما یک قدم براریم، البته باری تعالی دهها قدم به سوی ما برمی دارد.
در مورد اصحاب کهف می خوانیم: انهم فتیه آمنو بربهم؛ وزدناهم هدی
اون آمنو بربهم باشد؛ اون وزدناهم هدی توفیق الهی است. این الذین جاهدو فینا باشد؛ لنهدینهم سبلنا توفیق الهی است.
بدانیم که توفیق الهی بدون سبب نیست. ما باید یک قدمی برداریم، تا آن طرف دهها قدم به سوی ما برداشته شود.

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , , , ,