موعضه ی بدون عمل

موعضه ی بدون عمل
مرداد 2, 1398
530 بازدید

الصف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ آقا …این مربوط به من و شماست …. پیامبر فرمودند : در قیامت گروهی یمضعون بالسنتهم هستند ….زبانهای خود را می‌جوند و در اثر جراحت و زخم ، چرک و خون جاری میشود و به موجب […]

الصف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ آقا …
این مربوط به من و شماست ….

پیامبر فرمودند :
در قیامت گروهی یمضعون بالسنتهم هستند ….
زبانهای خود را می‌جوند
و در اثر جراحت و زخم ،
چرک و خون جاری میشود
و به موجب اذیت و آزار اهل محشر می شوند

فالعلمــــاء و القضات …
کدام علما ؟؟؟؟؟!!!!!
الذین خالف اعمالهم اقوالهم …

بنده و جنابعالی که دیگران رو موعظه و اندرز میدهیم
و خود عمل نمیکنیم.

میبینم به برکت صحبتهای من عده ای وارد بهشت شدند
من جا ماندم .
از تعصب زبانم را می جوم .
به برکت زبان و بیان من ،
عامل نجات آنها شدم اما خود گرفتارم.