امامت در مکتب دینی ما انتصابی است؛ نه انتخابی

امامت در مکتب دینی ما انتصابی است؛ نه انتخابی
فروردین 6, 1399
615 بازدید

  این برادران اهل سنّت ما ۳خلیفه دارند، هرکدام را با یک وضع روی کارآمدند؛ یکی را با اجماع؛ رای اکثریت مردم مثلا! تازه اگر هم باشد!(آن اولی) آن دومی را با وصیت! سومی رابا شورا(شورا یعنی مجلس خبرگان )   کدامش درست است؟ بالاخره جانشین پیغمبر باید با اکثریت آرا تعیین بشود؟ پس چرا […]

 

این برادران اهل سنّت ما ۳خلیفه دارند، هرکدام را با یک وضع روی کارآمدند؛

یکی را با اجماع؛ رای اکثریت مردم مثلا! تازه اگر هم باشد!(آن اولی)

آن دومی را با وصیت!

سومی رابا شورا(شورا یعنی مجلس خبرگان )

 

کدامش درست است؟

بالاخره جانشین پیغمبر باید با اکثریت آرا تعیین بشود؟

پس چرا دومی و سومی نشدند؟!..

با وصیت ؟ پس چرا اولی و سومی نشدند؟
باشورا باید تعیین شود؟ پس چرا اولی و دومی نشدند؟
کدام یک را آدم قبول بکند؟

 

و این آیه شریفه(۱۲۴بقره) هرسه تا را نفی میکند.
«اِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً»
«منِ خدا اورا امام قرار دادم»

معلوم میشود که امامت در مکتب دینی ما انتصابی است؛ نه انتخابی.

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , , ,