انتخاب همنشین

انتخاب همنشین
شهریور 23, 1398
645 بازدید

و أنّه لا بدّ لک یا قیس من قرین، بدان تو همنشینی داری، یدفن معک و باتو دفن میشود و هو حیّ، و تدفن معه و أنت میّت، از دار دنیا رفتی و در زمره مردگان قرار میگیری، اما آن همنشین زنده است. فإن کان کریما أکرمک، و إن کان لئیما أسلمک ، حواست باشدهمنشین […]

و أنّه لا بدّ لک یا قیس من قرین، بدان تو همنشینی داری، یدفن معک و باتو دفن میشود

و هو حیّ، و تدفن معه و أنت میّت، از دار دنیا رفتی و در زمره مردگان قرار میگیری، اما آن همنشین زنده است.

فإن کان کریما أکرمک، و إن کان لئیما أسلمک ، حواست باشدهمنشین ات رو چطور انتخاب میکنی ‌

اگر گرامی و محترم باشد ، تو هم در نهایت احترامی ،
اما اگر همنشینت لئیم و بد باشد ‌تو را تسلیم عذاب میکند ،

ثمّ لا یحشر إلّا معک، از تو دست بردار نیست تا روز قیامت با تو محشور میشود ،

و لا تبعث إلّا معه، مبعوث نمیشوی مگر با آن همنشین