با هر حیاتی ، موتی است

با هر حیاتی ، موتی است
شهریور 23, 1398
631 بازدید

و إنّ مع الحیاة موتا، نفرمود بعد الحیاة ، موتا. با هر زندگی موتی است . و إنّ مع الدّنیا آخرة ، دنیا وآخرت از هم جدا نیستند معیت دارند، اینطور نیست که آخرت بعد این دنیا باشد،دنیا یک طرف و آخرت گوشه دیگر عالم، بلکه آخرت باطن این دنیاست. و إنّ لکلّ شی ء […]

و إنّ مع الحیاة موتا، نفرمود بعد الحیاة ، موتا. با هر زندگی موتی است .

و إنّ مع الدّنیا آخرة ، دنیا وآخرت از هم جدا نیستند معیت دارند،

اینطور نیست که آخرت بعد این دنیا باشد،
دنیا یک طرف و آخرت گوشه دیگر عالم، بلکه آخرت باطن این دنیاست.

و إنّ لکلّ شی ء حسیبا ، نظام آفرینش هستی حساب کتاب دارد ، هر ذره ای هر عملی هر گفتاری حساب و کتاب داره .

و علی کلّ شی ء رقیبا، برهمه چیز نگهبانی است.