شبپره گر نور آفتاب نخواهد / رونق بازار آفتاب نکاهد…

شبپره گر نور آفتاب نخواهد / رونق بازار آفتاب نکاهد…
اردیبهشت 4, 1399
881 بازدید

        شماها که به سوریه مشرف شدید, قبری برای یزید پیدا کردید؟ یک خانه خرابه ای را نشان میدهند و میگویند اینجا قبر معاویه است! ( معلوم نیست راست است یا دروغ…) به کجا رسیدند؟!.. آن سالی که فاجعه منا پیش آمد, جمعیت حجاج در عربستان به سه میلیون نمیرسید؛ من نمیدانم! […]

 

 

 

 

شماها که به سوریه مشرف شدید, قبری برای یزید پیدا کردید؟

یک خانه خرابه ای را نشان میدهند و میگویند اینجا قبر معاویه است! ( معلوم نیست راست است یا دروغ…)

به کجا رسیدند؟!..

آن سالی که فاجعه منا پیش آمد, جمعیت حجاج در عربستان به سه میلیون نمیرسید؛

من نمیدانم! باورکردنی است؟! اربعین را میگویند بیست میلیون  آقا حسین بن علی زائر دارد… بیست میلیون!

اصلا بگوییم بیست میلیون نه, ده میلیون…

این زائران چه میخورند؟! کجا میخوابند؟! کجا استراحت میکنند؟! کجا حوائجشان را برآورده میکنند؟!

 

شبپره گر نور آفتاب نخواهد

رونق بازار آفتاب نکاهد

او( خفاش , شبپره)نمیتواند ببیند؛ فلذا صبر میکند آفتاب که غروب کرد, در کوچه ها و محله ها پیدا میشود؛

چونکه او نمیتواند ببیند, فردا صبح خورشید طلوع نمیکند؟!

این مشکل اوست…

 

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,