تعریف انسان

تعریف انسان
مرداد 7, 1398
516 بازدید

انسان در علم منطق ، حیوان ناطق تعریف شده است ، یعنی جانوری گویا است. تعریف انسان در عرفان عبارت است از آن کسی که به فعلیت رسیده است.یعنی متصف به صفات الهی و ربانی است. خلیفة الله است به صفات الله. یعنی: انسان، خلیفه به صفات مستخلف خود ، یعنی باری تعالی است . […]

انسان در علم منطق ،
حیوان ناطق تعریف شده است ،
یعنی جانوری گویا است.

تعریف انسان در عرفان
عبارت است از آن کسی که به فعلیت رسیده است.
یعنی متصف به صفات الهی و ربانی است.

خلیفة الله است به صفات الله.
یعنی: انسان، خلیفه به صفات مستخلف خود ،
یعنی باری تعالی است .

اگر به فعلیت نرسیده باشد…..
همان حیوان ناطق است ،
یعنی صورت انسان و باطن حیوان.

امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرمایند:

فالصورة صورة انسانٍ، والقلب قلب ُ حیوان.
در تفسیر انفسی “اذا الوحوش حشرت ” در سوره تکویر ،
حیوانات صور و تمثلات اخلاق انسانهای اند.
حشر حیوانات ناطق در مابعدالطبیعه مطابق ملکات آنهاست.