تمثلات و القائاتی

تمثلات و القائاتی
مرداد 5, 1398
527 بازدید

در دوران جوانی برای حضرت علامه روی داده است. تعبیر به شکارهایی است که در اثر ریاضات شرعی داشته اند. چند واقعه ی گفته شده تمام تمثلاتی نیست که برای ایشان روی داده است ایشان تا می توانستند کتمان می کردند و می کنند . اینها را می گویند تا به ما بگویند در مسیر […]

در دوران جوانی برای حضرت علامه روی داده است.

تعبیر به شکارهایی است که در اثر ریاضات شرعی داشته اند.

چند واقعه ی گفته شده تمام تمثلاتی نیست که برای ایشان روی داده است

ایشان تا می توانستند کتمان می کردند و می کنند .

اینها را می گویند تا به ما بگویند در مسیر خبــرهایی هست.

بر لبش قفلست و در دل رازها 
لب خموش و دل پر از آوازها
عارفان که جام حق نوشیده‌اند
رازها دانسته و پوشیده‌اند
هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند