تمثل اعمال در روایات :

تمثل اعمال در روایات :
شهریور 23, 1398
656 بازدید

فرمایش پیامبر به قیس ابن عاصم : فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم : یا قیس! إنّ مع العزّ ذُلّا، باهرعزتی ذلتی همراه است. نفرمود بعد العز ذلا ، عزت و ذلت معیت دارند‌ عزت بخواهیم باید در درگاه تعالی ذلت داشته باشیم.

فرمایش پیامبر به قیس ابن عاصم :

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم :

یا قیس!
إنّ مع العزّ ذُلّا، باهرعزتی ذلتی همراه است.

نفرمود بعد العز ذلا ، عزت و ذلت معیت دارند‌

عزت بخواهیم باید در درگاه تعالی ذلت داشته باشیم.