توضیحی در خصوص عالم مثال منفصل

توضیحی در خصوص عالم مثال منفصل
اسفند 5, 1397
562 بازدید

🔹مثال منفصل : ⬅️ من چه باشم چه نباشم عالمی هست به نام عالم مثال ، عالم برزخ ، خیال مطلق ، مطلق به معنی رها از من و شما. 🔸از نظر علامه میفرمایند گویا باری‌تعالی بنا گذاشته که عالم ، یک مرتبه از حد وجودی قوی به ضعیف منتقل نشود و یا برعکس، یعنی👈 […]

🔹مثال منفصل :
⬅️ من چه باشم چه نباشم عالمی هست به نام عالم مثال ،
عالم برزخ ، خیال مطلق ، مطلق به معنی رها از من و شما.

🔸از نظر علامه میفرمایند گویا باری‌تعالی بنا گذاشته که عالم ، یک مرتبه از حد وجودی قوی به ضعیف منتقل نشود و یا برعکس، یعنی👈 در قوس نزول و قوس صعود یک مرتبه عالم منتقل نمیشود واسطه ایجاد کرده است .

🔹 این واسطه یک رو به عالم قوی دارد و یک روز به عالم ضعیف.

➖ مثالی میزدند، بین الطلوعین‌ نه ظلمت محض است و نه روشنایی محض.
〰 نه شب و روز.
〰 هم شب هم روز.
یا بین مغرب و غروب .

⬅️نظام عالم اینطور چیده شده :
مجرد محض و ماده یک مرتبه به هم منتقل نمیشوند ،

⬅️ واسطه ای میخواهد
که از سویی نشان از عالم ماده دارد و از سویی نشان از مجردات.

✅در مثال منفصل برخلاف متصل ، خطا راهی ندارد.

⬅️ وقتی میگوییم عوالم در طول هم هستند ،
هنرمند باید بود که با دیدن وجود مادی بتواند وجود مثالی آن را ببیند و عین ثابته شیئ را ببیند. …

🔹میگویند عده ای #چشم_برزخی دارند ، یعنی چه؟
یعنی با تأمل در حد وجودی ، حدود دیگر وجود هم میخواند و ادراک میکند .

🔸وجود مادی شیئ را میبیند ،
حدود مثالی آن را هم میبیند ،
حدود عقلی آن را هم درک میکند .

🔹گذشته و آینده اش را میبیند .
چه کاره بوده و چه خواهد کرد.و عاقبتش چه خواهد شد .

➖چطور میشود ؟؟؟؟
🔸عالم طبیعت عالم حرکت است ،
🔹لذا زمان بردار است ،
🔸هرکجا زمان باشد حرکت هم هست .
🔹زمان مقدار حرکت است .

🔸در عالم مثال که حرکت راه ندارد و لذا زمان هم راه ندارد .
🔹ماضی و حال و مستقبل یکسان است …
🔸آگاهی او محدود به زمان شیئ نمی شود .

📚 استاد_ضیایی