حق مؤمن بر مؤمن

حق مؤمن بر مؤمن
مرداد 5, 1398
592 بازدید

ابان ابن تغلب گوید: از امام صادق (ع) حق مؤمن را بر مؤمن پرسیدم، فرمود: حق مؤمن بر مؤمن بزرگتر از اینهاست، اگر به شما گویم انكار مى كنید، چون مؤمن از گورش درآید تمثالى همراه او از گور خارج شود و به او گوید تو را مژده باد به كرامت و سرور از جانب […]

ابان ابن تغلب گوید: از امام صادق (ع) حق مؤمن را بر مؤمن پرسیدم،

فرمود: حق مؤمن بر مؤمن بزرگتر از اینهاست،

اگر به شما گویم انكار مى كنید،

چون مؤمن از گورش درآید

تمثالى همراه او از گور خارج شود و به او گوید تو را مژده باد به كرامت و سرور از جانب خدا،

مؤمن گوید: خدا تو را بخیر مژده دهد،

سپس آن تمثال همراه او رود و او را همچنان مژده دهد:
چون به امر هراسناكى گذرد.
به او گوید: این براى تو نیست
و چون به امر خیرى بگذرد
گوید: این از تو است،