دنبال میزان باید رفت

دنبال میزان باید رفت
بهمن 25, 1398
699 بازدید

در بحث تمثلات گفته شد از مراتب وجودی خود شخص هستند. تمثلات یا مکاشفات یا مشاهدات، مانند خواب و رویا ها سه گونه اند. ۱) اضغاث احلام که ، آشفته و قابل اعتنا نیست . ۲) صادقه ای که ، مطابق خارج است . ۳) صادقه ای که ، مطابق خارج نیست، نیاز به معبر […]

در بحث تمثلات گفته شد از مراتب وجودی خود شخص هستند.
تمثلات یا مکاشفات یا مشاهدات،
مانند خواب و رویا ها سه گونه اند.

۱) اضغاث احلام که ، آشفته و قابل اعتنا نیست .
۲) صادقه ای که ، مطابق خارج است .
۳) صادقه ای که ، مطابق خارج نیست،
نیاز به معبر دارد .

سوال پیش می‌آید، از کجا بدانم ؟
این مکاشفاتی که برای من صورت گرفته ، واقعیت دارد یا ندارد ؟

دنبال میزان باید رفت.

در مکاشفات صادقه ای که با سه معیار گفته شده همخوانی دارد ،
دو صورت دارد :

مطابق واقع در خارج باشد.
یا مطابق نباشد که سر در نمیاریم.

باید به استاد رجوع شود ، تا مارا مطلع به واقع کند ، که عین او محقق میشود ،
یا
باطن او محقق میشود .

مثال :
شعر و شاعری میزانی دارد به نام علم عروض.
حکمت و فلسفه میزانی دارد به نام علم منطق.

مکاشفاتی در بیداری صورت بگیرد ، نیز میزانی دارند،
۱) قرآن
۲) روایات معصومین
۳) حکم صریح عقل

مثال ، در مکاشفه ای به فردی گفتند: تکلیف از تو برداشته شده ، این مکاشفه شیطانی است.  قابل اعتنا نیست چون تا زمانی که انسان زنده است
تکلیف دارد.

 

برچسب‌ها:, , , , ,