راهیابی به عالم مثال

راهیابی به عالم مثال
اسفند 5, 1397
622 بازدید

برای راهیابی به عالم مثال ▪️شرایط آن بخشی که مربوط به بدن می‌شود . 🔻باید از بدن سالم برخوردار باشیم ، مریضی موجب مشغولیت نفس میشود، 🔻نفس باید آزاد باشد تا به عوالم دیگر سیرکند. 🔻انسان با شکم پر نمی تواند درست مطالعه کند، نفس متصدی هضم غذاست با معده پر فراغت بال پیدا نمیکند […]

برای راهیابی به عالم مثال

▪️شرایط آن بخشی که مربوط به بدن می‌شود .

🔻باید از بدن سالم برخوردار باشیم ، مریضی موجب مشغولیت نفس میشود،

🔻نفس باید آزاد باشد تا به عوالم دیگر سیرکند.

🔻انسان با شکم پر نمی تواند درست مطالعه کند، نفس متصدی هضم غذاست با معده پر فراغت بال پیدا نمیکند .

🔻نفس باید به عالم بالا راه پیدا کند اما با بیماری و پرخوری و نداشتن اعتدال مزاج به این طرف مشغول می شود .

🔹 انسانکامل از بیشترین اعتدالمزاج برخوردار است
🔹 معتدل ترین فرد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است .

🔻اعتدال مزاج ، اعتدال کیفیات اربعه ؛ صفرا ، سودا، بلغم ،دم ،
که خواص اینها حرارت ،برودت ، رطوبت ، یبوست .

🔻هر چه اعتدال بیشتر ، راهیابی به عالم بالا تر بیشتر.