راه رسیدن به آن هم از طریق قرب فرائض و قرب نوافل است

راه رسیدن به آن هم از طریق قرب فرائض و قرب نوافل است
مهر 28, 1397
629 بازدید

راه رسیدن به آن هم از طریق قرب فرائض و قرب نوافل است ➖ از آنها نگذرید ➖ اگر می خواهی نزدیک شوی همین است و جای دیگری خبری نیست. ➖ نگاه کردن ≥۱ به وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت(ص) که فرمودند: 🔹صلّواکَمارَأَیتُمونی اُصَلّی≥۲ 🔹 نگاهتان به من باشد 🔹ببینید من چه می کنم ➖ […]

راه رسیدن به آن هم از طریق قرب فرائض و قرب نوافل است

➖ از آنها نگذرید

➖ اگر می خواهی نزدیک شوی همین است و جای دیگری خبری نیست.

➖ نگاه کردن ≥۱ به وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت(ص) که فرمودند:

🔹صلّواکَمارَأَیتُمونی اُصَلّی≥۲

🔹 نگاهتان به من باشد

🔹ببینید من چه می کنم

➖ و هر اندازه که بتواند نگاه انسان باید عمقی باشد

➖ و به درون راه پیدا کند.

➖ هر چه هست از این ظاهر گرفته تا درون ، مجموعا همان سخن شیخ اکبر است که فرمودند:

🔃 انچه بما دادند ، از این سجاده دادند ، راه دیگری نیست.

➖ بنابراین باید به همین فرائض و نوافل آنقدر اهتمام ورزید و کوشید

➖ تا به آن مقام « محمود» که به حضرت خاتم (ص) دادند

▫️رسید: « عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُودا ≥۳»

➖ این درست است که این مقام برای حضرت(ص) است

➖ ولی اختصاص به حضرت ندارد

➖ بلکه راهی است که حضرت (ص) نشان می دهد. و آن را طی کرده است.