سخنرانی دهه فاطمیه دوم سال 1397حضرت استاد

سخنرانی دهه فاطمیه  دوم سال 1397حضرت استاد
بهمن 24, 1397
690 بازدید

سخنرانی حضرت استاد ضیایی در امام زاده حمزه علیه السلام شهرستان لوشان فاطمیه دوم سال 1397            

سخنرانی حضرت استاد ضیایی در امام زاده حمزه علیه السلام شهرستان لوشان

فاطمیه دوم سال 1397