شرح کتاب انسان در عرف عرفان _باید دارا بود…

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _باید دارا بود…
بهمن 14, 1398
584 بازدید

باید دارا بود دانایی مشکل ما را حل نمیکند. شاهد آن هم ابلیس می باشد، ابلیس نه ملحد بوده است و نه کمونیست بلکه مبدا و معاد را اعتقاد داشته است، وقتی باری تعالی ، امر کرد تا سجده کنند ابلیس تخلف کرد، فسجدوا الا ابلیس . قال ما منعک ألّاتسجد، چراسجده نکردی؟ ابلیس گفت […]

باید دارا بود دانایی مشکل ما را حل نمیکند.

شاهد آن هم ابلیس می باشد،

ابلیس نه ملحد بوده است و نه کمونیست بلکه مبدا و معاد را اعتقاد داشته است،

وقتی باری تعالی ، امر کرد تا سجده کنند ابلیس تخلف کرد، فسجدوا الا ابلیس .
قال ما منعک ألّاتسجد، چراسجده نکردی؟
ابلیس گفت : انا خیر منه ، خلقتنی من نار، یعنی خالقیت خدا و مخلوقیت خود را قبول دارد . وخلقته من طین .

مبدا و معاد دو اصل شرایع دینی را قبول دارد.

به خاطر تخلف خداوند او را از رحمت خود راند  ابلیس هم دو تقاضا کرد

یکی اغوا کردن و رب انظرنی الی یوم یبعثون .
عمر طولانی بده تا برپایی قیامت . خبر از قیامت داشت. دانا بود به خبر…

باید به باور و شهود رسید و راه شهود تکرار است…

برچسب‌ها:, , , , ,