شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ اثر اعمال انسان در نفس

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ اثر اعمال انسان در نفس
بهمن 6, 1398
681 بازدید

اعمال ماناپایدار است، اما باتکرار عمل به صورت ملکه در میاید. نماز ، رکوع و سجود و… تمام می شود. اما اثرش در نفس می ماند. ماه مبارک میگذرد، و امساکات روزه هم میگذرد ، اما اثرش باقی و پایدار است. در آن نشئه ما با آن اثر ها مواجهیم ، آن اثر برای ما تمثل […]

اعمال ماناپایدار است، اما باتکرار عمل به صورت ملکه در میاید.
نماز ، رکوع و سجود و… تمام می شود.
اما اثرش در نفس می ماند.

ماه مبارک میگذرد، و امساکات روزه هم میگذرد ،
اما اثرش باقی و پایدار است.

در آن نشئه ما با آن اثر ها مواجهیم ، آن اثر برای ما تمثل پیدا می کند.

تجسد و تمثل و تجسم ،اعمال یکی است
ولی تجسد بهتر ازتجسم اعمال است .

تمثل :
نوعی ادراک است که اختصاص به شخص دارد و دیگران بی خبر اند .

مثل دحیه کلبی (جوان زیبای شیعه) که بر پیامبر تمثل پیدا میکرد.
یا جبرئیل به صورت بشری کامل بر حضرت مریم متمثل شد.

فتمثل لــَها بشرا سویا
لـَ ها، لام ملکیت.

تشکل :
اختصاص به شخصی ندارد ، و همه می توانند ببینند.

الجن یتشکل به اشکال مختلفه ، حتی الکلب والخنزیر.
اگر جناب جن به صورت حیوان در بیاید همه میتوانند، می بینند .

برچسب‌ها:, , , , , , ,