شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ اصل اول

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ اصل اول
بهمن 6, 1398
655 بازدید

علامه در اصل اول میفرمایند : هر کسی مهمان سفـــره خود است. هر کسی زرع و زارع و مزرعه خود است. ما در طول زندگی خود، افکار و ادراکاتی داریم ، و اعمال و رفتاری داریم. اینها ظاهری و باطنی دارند:  در نشئه ماده؛ ظاهر آنها را میبینیم . در نشئه برزخ و قیامت؛ باطن […]

علامه در اصل اول میفرمایند :

هر کسی مهمان سفـــره خود است.
هر کسی زرع و زارع و مزرعه خود است.

ما در طول زندگی خود، افکار و ادراکاتی داریم ،
و اعمال و رفتاری داریم.

اینها ظاهری و باطنی دارند:

 در نشئه ماده؛ ظاهر آنها را میبینیم .

در نشئه برزخ و قیامت؛ باطن آنها را میبینیم.

برچسب‌ها:, , , , , ,