شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ انتظار خدا از بنده

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ انتظار خدا از بنده
بهمن 8, 1398
631 بازدید

خداوند از هر کسی انتظار خاصی دارد که از دیگری ندارد. از من و شما و مردم عادی در کوچه و بازار هر کدام یک جور انتظار دارد. از پیامبر یک امت انتظاری دارد که از امتش آن انتظار را ندارد. وقتی حضرت یوسف از هم بندی خود درخواست کرد که او را نزد پادشاه […]

خداوند از هر کسی انتظار خاصی دارد که از دیگری ندارد.

از من و شما و مردم عادی در کوچه و بازار هر کدام یک جور انتظار دارد.

از پیامبر یک امت انتظاری دارد که از امتش آن انتظار را ندارد.

وقتی حضرت یوسف از هم بندی خود درخواست کرد که او را نزد پادشاه یاد کند،
دچار گناه نشد ولی انتظار این نبود ….

حسنات الابرار ، سیئات المقربین

وقتی حضرت ابراهیم را در آتش انداختند ، حضرت جبرئیل بر او متمثل شد.
گفتند چه حاجتی داری؟
حضرت نفرمودند حاجتی ندارم.

ممکنات …
هیـــچگاه بدون حاجت نیست.
فقیـــــر است.

سیه رویی زممکن در دوعالم
جــدا هـرگــز نشــد الله اعــلم

حضرت ابراهیم فرمودند :
حاجت دارم ، ولی به تو نه .

حضرت جبرئیل گفتند:
درخواست خود را مطرح کن ،بگو چه میخواهی؟

حضرت فرمودند:
همین که خداوند به حال من علم دارد و از حال من آگاه است ،برای من کفایت میکند .

علمــُه بـحالي ، حَسـبي مِن سؤالـي

برچسب‌ها:, , , , , , ,