شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ تمثل اعمال در آیات (۳)

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ تمثل  اعمال در آیات (۳)
بهمن 9, 1398
704 بازدید

تمثل اعمال در آیات : سوره بقره آیه ۱۱۰ سوره بقره آیه ۱۶۷ سوره بقره آیه ۱۷۴ سوره آل عمران آیه ۳۰ سوره کهف آیه ۴۹ سوره یس آیه ۵۴ سوره شوری آیه ۲۲ سوره زلزال آیات ۸و۷ سوره نجم آیات ۲۹ و ۳۰ نمونه آیاتی است که اشاره دارد ، خود عمل را میبینید نه […]

تمثل اعمال در آیات :

سوره بقره آیه ۱۱۰
سوره بقره آیه ۱۶۷
سوره بقره آیه ۱۷۴
سوره آل عمران آیه ۳۰
سوره کهف آیه ۴۹
سوره یس آیه ۵۴
سوره شوری آیه ۲۲
سوره زلزال آیات ۸و۷
سوره نجم آیات ۲۹ و ۳۰

نمونه آیاتی است که اشاره دارد ، خود عمل را میبینید نه جزای عمل .

سوره توبه ایه ۴۹ و
سوره عنکبوت آیه ۵۴
احاطه آتش در حال حاضر، درحال حاضر اعمال برما احاطه دارد ، در قیامت مشاهده میکند.

 

برچسب‌ها:, , , , , ,