شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ تمثل اعمال در روایات (موعظه پیامبر به قیس ابن عاصم )

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ تمثل اعمال در روایات (موعظه پیامبر به قیس ابن عاصم )
بهمن 11, 1398
692 بازدید

تمثل اعمال در روایات : حضرت علامه ،  سر کلاس درسشان این حدیث را بارها بیان کردند، و توصیه به تامل داشتند . روایتی از مرحوم صدوق در امالی مجلس اول حدیث چهارم. بحار جلد ۷۷ /صفحه ۱۱۲-۱۱۳. شیخ عباس قمی در منتهی الامال ، ذیل زندگینامه پیامبر صلی الله علیه واله . جلد اول […]

تمثل اعمال در روایات :

حضرت علامه ،  سر کلاس درسشان این حدیث را بارها بیان کردند، و توصیه به تامل داشتند .

روایتی از مرحوم صدوق در امالی
مجلس اول حدیث چهارم.
بحار جلد ۷۷ /صفحه ۱۱۲-۱۱۳.

شیخ عباس قمی در منتهی الامال ، ذیل زندگینامه پیامبر صلی الله علیه واله .
جلد اول ،صفحه۱۶۳.

قیس ابن عاصم، رئیس قبیله در بادیه ای بوده است، همراه افرادش سفری به مدینه داشتند ، خدمت پیامبر رسیدند و عرض کردند ،ما در بیابان زندگی می‌کنیم
و توفیق نداریم هر روز در خدمت شما باشیم و از بیانات شما استفاده کنیم ،برای ما ساکنان بادیه ،  موعظه و نصیحت بفرمایید کارساز باشد.
پیامبر فرمودند:

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:
یا قیس! إنّ مع العزّ ذُلّا،
با هر عزتی ، ذلتی همراه است.

نفرمود بعد العز ذلا ،
عزت و ذلت معیت دارند‌ ، عزت بخواهیم باید  در درگاه تعالی ذلت داشته باشیم.

و إنّ مع الحیاة موتا،
نفرمود بعد الحیاة ، موتا.
با هر زندگی موتی است .

و إنّ مع الدّنیا آخرة،
دنیا وآخرت از هم جدا نیستند معیت دارند ،اینطور نیست که آخرت بعد این دنیا باشد، دنیا یک طرف و آخرت گوشه دیگر عالم، بلکه آخرت باطن این دنیاست.

و إنّ لکلّ شی ء حسیبا ،
نظام آفرینش هستی حساب کتاب دارد ، هر ذره ای ، هر عملی ، هر گفتاری حساب و کتاب دارد.

و علی کلّ شی ء رقیبا،
برهمه چیز نگهبانی است ،
مصداق آیه ۱۰ سوره انفطار ،

و إن علَیکم لَحـٰفظین .
حافظین یعنی شما هم محافظ دارید،  اما از جنس کراماً کٰتبین ، موجودات گرامی نزد باری تعالی کارشان کتابت است .

یعلمون ماتفعلون ،
ما موصوله چیزی را باقی نمیگذارد ، میدانند …
این آیات برای ما شـهـــود می آورد .

و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، و لکلّ سیّئة عقابا،
گناه رو به دسته کوچک و بزرگ قسمت نکنیم،
مثلا خدایا حالا مشروب و … عیب ندارد، نگاه به نامحرم عیب ندارد …
کم کم جمع میشود و مانع دریافت نور الهی می شود .
و لکلّ أجل کتابا،
من و شما نمیدانیم کی و چگونه و کجا ؟
بهتر که نمیدانیم ظرفیت دانستنش را هم نداریم.
از اینجا به بعد حدیث شاهد اصل اول است ، در تجسم اعمال .

و أنّه لا بدّ لک یا قیس من قرین،

بدان تو همنشینی داری،
یدفن معک و با تو دفن میشود ،
و هو حیّ، و تدفن معه و أنت میّت،
از دار دنیا رفتی و در زمره مردگان قرار میگیری، اما آن همنشین زنده است .

فإن کان کریما أکرمک، و إن کان لئیما أسلمک ،

حواست باشد همنشین ات را چطور انتخاب میکنی ‌، اگر گرامی ومحترم باشد ،تو هم در نهایت احترامی ، اما اگر همنشینت لعیم و بد باشد ،  ‌تو را تسلیم عذاب میکند ،

ثمّ لا یحشر إلّا معک،
از تو دست بردار نیست تا روز قیامت با تو محشور میشود ،

و لا تبعث إلّا معه،
مبعوث نمیشوی مگر با آن همنشین ،

و لا تسئل إلّا عنه،
اگر در روز قیامت از تو سوال و جوابی شود ، از آن همنشین سوال می شود،

فلا تجعله إلّا صالحا،
بنا بگذار که این همنشین تو شخص صالح و نیکویی باشد،

فإنّه إن صلح آمنت
به این همنشینی که تو اختیار کردی صالح باشد از گرفتاری‌های قیامتی در امانی.

و إن فسد لا تستوحش إلّا منه،
از خدا نترس مگر خدا ترس دارد، از همنشین خود بترس.

الهے
جمعی از تو ترسند
و خلقی از مرگ
و حسن از خود

برچسب‌ها:, , , , ,