شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ جواب شبهه راسل ۲

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ جواب شبهه راسل ۲
بهمن 16, 1398
635 بازدید

جواب شبهه راسل : گفته شد مجازات ها سه گونه اند …. نوع دوم . جرم و مجازات هایی که معـــلولِ جرم و مسبب از عمـــل است . این نوع مجازات ها ربطی به قانونگذار و قوه مقننه ندارد. مثال بنا باشد من ۵۰ سال دیگر زنده باشم و من آگاهانه و با اختیار خود […]

جواب شبهه راسل :

گفته شد مجازات ها سه گونه اند ….
نوع دوم .
جرم و مجازات هایی که معـــلولِ جرم و مسبب از عمـــل است .

این نوع مجازات ها ربطی به قانونگذار و قوه مقننه ندارد.
مثال بنا باشد من ۵۰ سال دیگر زنده باشم و من آگاهانه و با اختیار خود لیوان زهری را مینوشم و میمیرم اگر نمی خوردم ۵۰ سال حیات دیگر داشتم.
به لحاظ زمان من، یک لیوان زهر را در دو دقیقه نوشیدم اما ۵۰ سال زندگی من از بین رفت.

به آقای راسل میگوییم:
کسی میتواند اعتراض کند ، عدالت خدا کجا رفته است ؟ دو دقیقه زمانِ نوشیدن بود ، چرا پنجاه سال زندگی من رفت ؟!

یا یک لحظه چاقویی در چشمم وارد میشود ، هیچ عاقلی اعتراض نمیکند ،چطور یک عمر باید نتیجه کارش را ببیند و نابینا باشد و عدالت خدا را زیر سوال ببرد، اگر به او اعتراض کنند  به او میخندند.

این مجازاتها ; معلول عمل است ، مسبب از عمل است ، معلول علت است .

اگر مجازات های ما از این قبیل باشد،
اعمال ما در دنیا نقش سبـبیت را دارد، و خلود در جهنم، نقش مسبـب را دارد.

این اعمال من در دنیا نقش علیت دارد . و مجازات ها با کیفیت بالا نقش معلولیت دارد.
و اگر ؛ کسی بپذیرد مجازاتهای اخروی ازین قبیل است، باز هم نمیتواند اعتراضی کند .

امـا ‘ما این را هم قبول نداریم .
که بگوییم اعمال ما سبب و مجازاتها مسبب هستند …

 

برچسب‌ها:, , ,