شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ راه دست یافتن به عالم مثال

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ راه دست یافتن به عالم مثال
بهمن 21, 1398
650 بازدید

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم . باهم این شرایط سه گانه را در میان میگذاریم . جناب آقای قیصری ، قبل از ورود به شرح فصوص الحکم ابن عربی، دوازده مقدمه بیان کرده‌اند که حضرت آقا می‌فرمایند . اگر کسی تمام این […]

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم .
باهم این شرایط سه گانه را در میان میگذاریم .

جناب آقای قیصری ، قبل از ورود به شرح فصوص الحکم ابن عربی، دوازده مقدمه بیان کرده‌اند که حضرت آقا می‌فرمایند .
اگر کسی تمام این دوازده مقدمه را خوب هضم کند، تمام عرفان نظری را در اختیار دارد.

مانند دوازده مقدمه فیض که ابتدای تفسیر صافی آمده است با مطالعه آن تمام مبانی تفسیری قرآن دستش است .

قبل از تفسیر ابتدا به مبانی تفسیر رجوع کنید،
مانند چهار عمل اصلی ریاضی جمع تفریق ضرب و تقسیم اینها مبانی ریاضی است . قبل از ورود به ریاضی باید اینها را آموخت نمی‌شود بدون اینها وارد شد .
اینها پایه است تفسیر هم بدین‌گونه است . این دوازده مقدمه جناب آقای فیض را پیش استاد کارکشته ای بخوانید .

اما بدانید همه چیز فقط با مطالعه و ترجمه خواندن درست نمی شود.

بنای ما این باشد کم بخوانیم اما خوب بخوانیم بعضیا دلخوشی به داشتن کتاب ها و قفسه های کتاب هایشان دارد خوب نیست.

 

برچسب‌ها:, , , ,