شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ شهود

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ شهود
بهمن 19, 1398
568 بازدید

شهود : عده ای می گویند: راه کشف و شهــود بسته است ، اما راه آن باز است . برای فهمیدن کشف و شهـــود ، باید با عــالم ” مثال ” خوب آشنا شد ، تا بدانیم منشــاء کشف و شهود کجاست. درادامه به عالم مثال میبردازیم….. عالم مثال دو قسم است . مثال متصل […]

شهود :

عده ای می گویند: راه کشف و شهــود بسته است ، اما راه آن باز است .

برای فهمیدن کشف و شهـــود ، باید با عــالم ” مثال ” خوب آشنا شد ،

تا بدانیم منشــاء کشف و شهود کجاست.

درادامه به عالم مثال میبردازیم…..
عالم مثال دو قسم است .

مثال متصل ،  مثال مقید ، خیال متصل ،  هر سه یک معناست.

مثال منفصل ، مثال مطلق ،  خیال مطلق ، هر سه یک معناست.

برچسب‌ها:, , , , , ,