شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ مثال منفصل ۱

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ مثال منفصل ۱
بهمن 19, 1398
587 بازدید

مثال منفصل : من چه باشم چه نباشم عالمی هست به نام عالم مثال ، عالم برزخ ، خیال مطلق ، مطلق به معنی رها از من و شما. از نظر علامه میفرمایند گویا باری‌تعالی بنا گذاشته که عالم ، یک مرتبه از حد وجودی قوی به ضعیف منتقل نشود و یا برعکس، یعنی در […]

مثال منفصل :

من چه باشم چه نباشم عالمی هست به نام عالم مثال ، عالم برزخ ، خیال مطلق ، مطلق به معنی رها از من و شما.

از نظر علامه میفرمایند گویا باری‌تعالی بنا گذاشته که عالم ، یک مرتبه از حد وجودی قوی به ضعیف منتقل نشود و یا برعکس، یعنی در قوس نزول و قوس صعود یک مرتبه عالم منتقل نمیشود واسطه ایجاد کرده است .

این واسطه یک رو به عالم قوی دارد و یک روز به عالم ضعیف.

مثالی میزدند، بین الطلوعین‌ نه ظلمت محض است و نه روشنایی محض.
نه شب و روز.
هم شب هم روز.
یا بین مغرب و غروب .

نظام عالم اینطور چیده شده :
مجرد محض و ماده یک مرتبه به هم منتقل نمیشوند ، واسطه ای میخواهد
که از سویی نشان از عالم ماده دارد و از سویی نشان از مجردات.

در مثال منفصل برخلاف متصل ، خطا راهی ندارد.

 

برچسب‌ها:, , ,