شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ چشم برزخی یعنی چه ؟

بهمن 20, 1398
567 بازدید

وقتی میگوییم عوالم در طول هم هستند ، هنرمند باید بود که با دیدن وجود مادی بتواند وجود مثالی آن را ببیند و عین ثابته شیئ را ببیند. … میگویند عده ای چشم برزخی دارند ، یعنی چه؟ یعنی با تأمل در حد وجودی ، حدود دیگر وجود هم میخواند و ادراک میکند . وجود […]

وقتی میگوییم عوالم در طول هم هستند ،
هنرمند باید بود که با دیدن وجود مادی بتواند وجود مثالی آن را ببیند و عین ثابته شیئ را ببیند. …

میگویند عده ای چشم برزخی دارند ، یعنی چه؟
یعنی با تأمل در حد وجودی ، حدود دیگر وجود هم میخواند و ادراک میکند .

وجود مادی شیئ را میبیند ، حدود مثالی آن را هم میبیند ، حدود عقلی آن را هم درک میکند .

گذشته و آینده اش را میبیند . چه کاره بوده و چه خواهد کرد و عاقبتش چه خواهد شد .

چطور میشود ؟
عالم طبیعت عالم حرکت است ، لذا زمان بردار است ، هرکجا زمان باشد حرکت هم هست . زمان مقدار حرکت است .

در عالم مثال که حرکت راه ندارد و لذا زمان هم راه ندارد .
ماضی و حال و مستقبل یکسان است …
آگاهی او محدود به زمان شیئ نمی شود .

 

برچسب‌ها:, , , ,