شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ چگونه به شهود برسیم ؟

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ چگونه به شهود برسیم ؟
بهمن 13, 1398
569 بازدید

چه کنیم علاوه بر دانا ، دارا بشویم ؟ چگونه به شــهــود برسیم ؟ استاد ، جواب را با مثال فرمودند : همه ما می‌دانیم که مرده ، جماد است و حرکت و اقدام عملی ندارد شک نداریم، اما اکثریت مردم به تنهایی از مرده می ترسند. مثلاً مرده ای در اتاقی باشد و از […]

چه کنیم علاوه بر دانا ، دارا بشویم ؟
چگونه به شــهــود برسیم ؟

استاد ، جواب را با مثال فرمودند :
همه ما می‌دانیم که مرده ، جماد است و حرکت و اقدام عملی ندارد شک نداریم،
اما اکثریت مردم به تنهایی از مرده می ترسند.

مثلاً مرده ای در اتاقی باشد و از فردی بخواهیم که شب تا صبح را تنهایی با مرده سر کند، زیر بار نمیرود و میگوید میترسم با اینکه شک ندارد و علم به این دارد که از جنازه کاری بر نمیاید ، حالا اگر جنازه فرد غریبه ای را کنار مرده شوری در سالن بگذاریم و از او بخواهیم شب تا صبح آن را نگه دارد ، شب در کنار او سفره پهن می‌کند و شام میخورد، چایی اش را دم میکند و میخورد و می‌خوابد استراحت میکند . باخیال راحت ،…
چه بسا خوابهای خوش هم میبیند.

تفاوت من که میترسم با مرده شور در کجاست؟
من که خبر دارم و مرده شور هم خبر دارد.
خبر من دانایی من است و خبر مرده شور دارایی او.

سوال ؟ این فرد مرده شور دارای اش را از کجا بدست آورد،
جواب ، تکرار تکرار تکرار
شستن اولین مرده تا صد تا مرده ، چقدر تغییر کرده ؟
با هر بار شستن مرده است اضطرابها، دلهره ها و ترس های او می ریزد و کم کم به باور میرسد که مرده حرکت نمیکند و آن را مثل چوب خشکی جابه‌جا می‌کند .

برچسب‌ها:, , , , , ,