“طَیَّبَه”

“طَیَّبَه”
مرداد 5, 1398
616 بازدید

دو تعبیر دیگر در مورد کلمه ی “طَیَّبَه” شده است، بعضی آن را به روح پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی انسان کامل تعبیر کرده اند، و بعضی گفته اند مراد از کلمه طیبه “لااله الاالله” است، یعنی اعتقاد قلبی به یکتای عالم وجود، خالق و مدبر کل آفرینش ، […]

دو تعبیر دیگر در مورد کلمه ی “طَیَّبَه” شده است،

بعضی آن را به روح پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی انسان کامل تعبیر کرده اند،

و بعضی گفته اند مراد از کلمه طیبه
“لااله الاالله” است،

یعنی اعتقاد قلبی به یکتای عالم وجود، خالق و مدبر کل آفرینش ، حضرت حق الله.