علامه در اصل اول میفرمایند

علامه در اصل اول میفرمایند
مرداد 5, 1398
578 بازدید

هر کسی مهمان سفـــره خود است.هر کسی ” زرع “و “زارع” و “مزرعه ” خود است. ما در طول زندگی خود،افکار و ادراکاتی داریم ، و اعمال و رفتاری داریم. اینها ظاهری دارند و باطنی . در نشئه ماده ظاهر آنها را میبینیم . در نشئه برزخ و قیامت؛ باطن آنها را میبینیم.

هر کسی مهمان سفـــره خود است.
هر کسی
” زرع “و
“زارع” و
“مزرعه ” خود است.

ما در طول زندگی خود،افکار و ادراکاتی داریم ،
و اعمال و رفتاری داریم.

اینها ظاهری دارند و باطنی .

در نشئه ماده
ظاهر آنها را میبینیم .

در نشئه برزخ و قیامت؛
باطن آنها را میبینیم.