جمله ای را آویزه گوش خود قرار دهیم.

جمله ای را آویزه گوش خود قرار دهیم.
مرداد 2, 1398
615 بازدید

علامه در ذیل این روایت که در تفسیر آیه ۱۹-۱۸ سوره نبأ آمده است . انسان در این نشئه، نوع واحد است و تحت او افرادی . انسان در نشئه دیگر (قیامت) جنس واحد است (حیوان است) و تحت او انواعی. در منطق ، نوع ، مشتمل بر افراد است . انسان نوع واحد است […]

علامه در ذیل این روایت که در تفسیر آیه ۱۹-۱۸ سوره نبأ آمده است . انسان در این نشئه،
نوع واحد است
و تحت او افرادی .

انسان در نشئه دیگر
(قیامت) جنس واحد است
(حیوان است) و تحت او انواعی.

در منطق ، نوع ، مشتمل بر افراد است .

انسان نوع واحد است و افرادش زید و عمر و تقی و نقی و ۷میلیارد و بیشتر …

در منطق جنس ،حیوان است .
تحت او انواع است، بقر و غنم و فرس و حمار …

این جملات حضرت علامه این روایات را تایید میکند.