فیض اقدس و فیض مقدس باریتعالی چیست؟

فیض اقدس و فیض مقدس باریتعالی چیست؟
فروردین 7, 1400
308 بازدید

عرفا معتقدند باریتعالی قبل از اینکه ما را ایجاد کند وجود علمی ما را در اختیار داشته است یعنی در ذات مقدس وجود علمی، تک‌تک اشیا تحقق داشته است مطابق آن وجود علمی با وجود و تحقیق شرایط وجود خارجی را ایجاد کرده است به آن وجود علمی فیض اقدس می گویند وبه آن وجود […]

عرفا معتقدند باریتعالی قبل از اینکه ما را ایجاد کند وجود علمی ما را در اختیار

داشته است یعنی در ذات مقدس وجود علمی، تک‌تک اشیا تحقق داشته است

مطابق آن وجود علمی با وجود و تحقیق شرایط وجود خارجی را ایجاد کرده

است به آن وجود علمی فیض اقدس می گویند وبه آن وجود خارجی فیض

مقدس می گویند همیشه فیض مقدس مطابق فیض اقدس است، یک ساختمان

مطابق وجود نقشه ای که در ذهن معمار و مهندس ساخته شده است،

 

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,