مالک واقعی

مالک واقعی
بهمن 23, 1398
634 بازدید

مالک واقعی ، باریتعالی است. مالکیت او ،حقیقی است . له ملک السماوات و الارض. مالکیت نفـــس،  مظهری از مالکیت باری تعالی است . در اصل سوم حضرت علامه میفرمایند : رابطه نفس با بدن به صورت اضافه و اعتباری نیست. رابطه نفس با بدن به نحو مالکیت حقیقی است، که نفس با آنها  معیت […]

مالک واقعی ، باریتعالی است.
مالکیت او ،حقیقی است .
له ملک السماوات و الارض.

مالکیت نفـــس،  مظهری از مالکیت باری تعالی است .

در اصل سوم حضرت علامه میفرمایند :

رابطه نفس با بدن به صورت اضافه و اعتباری نیست.

رابطه نفس با بدن به نحو مالکیت حقیقی است، که نفس با آنها  معیت قیومی دارد.