مراد از عرفان از نظر علامه

مراد از عرفان از نظر علامه
مرداد 7, 1398
585 بازدید

در موضوع رساله معرفت ربوبی، توحید صمدی ،و توحید قرآنی است . توحیدی که خدا را جدا انسان را جدا آسمان را جدا و زمین را جدا نمی داند… اتهامی که بعضی به عرفا نسبت داده‌اند آن است که می‌گویند موجودات خدا هستند. مثال: هیچ آدم عاقلی نمی‌گوید قوه باصره همان نفس است. چرا نفس […]

در موضوع رساله

معرفت ربوبی،
توحید صمدی ،
و توحید قرآنی است .

توحیدی که خدا را جدا
انسان را جدا
آسمان را جدا
و زمین را جدا نمی داند…

اتهامی که بعضی به عرفا نسبت داده‌اند
آن است که می‌گویند موجودات خدا هستند.

مثال:
هیچ آدم عاقلی نمی‌گوید قوه باصره همان نفس است.
چرا نفس نیست ؟!
چون نفس علاوه بر قوه باصره،
قوه های جاذبه
و ماسکه
و لامسه و … هم هست.

توحید_صمدی می‌گوید :
موجودات عالم امکان خدا نیستند،
اما جدا هم نیستند.

ملا حکیم نوری :

غالی گوید که علی خدا می باشد 
   سنی گوید از خدا ، جدا می باشد 
    نوری که ورای هر دو دارد راهی
      گوید نه خـدا و نه جـدا می باشد