معرفت الهی در گرو معرفت انسانی

معرفت الهی در گرو معرفت انسانی
خرداد 2, 1400
173 بازدید

معرفت الهی در گرو معرفت انسانی به سبب آدم، انسان می تواند خدا را بشناسد؛ تا اینکه دلالت کند به سبب آدم. این ضمیر بِهِ بخورد به آدم؛ ضمیر علیه هم بخورد به اللّه تعالی. فَیُعلم تا اینکه خدا دانسته بشود؛ شناخته بشود. مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه؛ آن نفسه برمی گردد به نفس […]

معرفت الهی در گرو معرفت انسانی
به سبب آدم، انسان می تواند خدا را بشناسد؛ تا اینکه دلالت کند به سبب آدم. این ضمیر بِهِ بخورد به آدم؛ ضمیر علیه هم بخورد به اللّه تعالی. فَیُعلم تا اینکه خدا دانسته بشود؛ شناخته بشود.
مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه؛ آن نفسه برمی گردد به نفس انسان. اگر کسی نفس انسانیت را بشناسد، معرفت به ربِ انسانی پیدا می کند ؛ چون در میان موجودات این انسان است که مظهر کامله. هر کسی انسان را بشناسد، می تواند در حق شناخت خودش حق تعالی را هم بشناسد. فَیُدَلُّ به، تا دلالت بشود به سبب آدم. عَلیه یعنی اللّه تعالی فَیُعلَم. پس اللّه تعالی شناخته بشود. این حمد الهی است.

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , , , ,