میزان مکاشفه

میزان مکاشفه
مرداد 5, 1398
594 بازدید

شعر و شاعری میزانی دارد به نام علم عروض. حکمت و فلسفه میزانی دارد به نام علم منطق. مکاشفاتی در بیداری صورت بگیرد ، نیز میزانی دارند، ۱) قرآن ۲) روایات معصومین ۳) حکم صریح عقل مثال ، در مکاشفه ای به فردی گفتند: تکلیف از تو برداشته شده ، این مکاشفه شیطانی است. قابل […]

شعر و شاعری میزانی دارد به نام علم عروض.
حکمت و فلسفه میزانی دارد به نام علم منطق.

مکاشفاتی در بیداری صورت بگیرد ، نیز میزانی دارند،
۱) قرآن
۲) روایات معصومین
۳) حکم صریح عقل

مثال ، در مکاشفه ای به فردی گفتند: تکلیف از تو برداشته شده ،
این مکاشفه شیطانی است.
قابل اعتنا نیست چون تا زمانی که انسان زنده است
تکلیف دارد.