نظام اسباب ومسببات

نظام اسباب ومسببات
اسفند 30, 1399
265 بازدید

اسماءالهی  مفاتیح است ،درب ساختمان به کلید نیاز دارد. باریتعالی برای ایجاد موجودات از اسماء خودش بهره می برد، نظام ،نظام اسباب و مسببات است . اگر هوا خنک شود به کولر نیاز داریم و اگر قرار گرم شود به بخاری نیاز است شود ،سبب حرارت نار است و سبب رطوبت آب، براین اساس باری […]

اسماءالهی  مفاتیح است ،درب ساختمان به کلید نیاز دارد.

باریتعالی برای ایجاد موجودات از اسماء خودش بهره می برد، نظام ،نظام اسباب

و مسببات است . اگر هوا خنک شود به کولر نیاز داریم و اگر قرار گرم شود به

بخاری نیاز است شود ،سبب حرارت نار است و سبب رطوبت آب، براین اساس

باری تعالی بر اساس نظام اسباب و مسببات به واسطه اسماء الهی این اعیان

موجودات را اظهار  نموده  و از وجود علمی به وجود عینی درآورده است.

 

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,