هنر اهل بیت ( علیهم السلام)

هنر اهل بیت ( علیهم السلام)
اردیبهشت 29, 1400
165 بازدید

هنر اهل بیت (علیهم السلام) اهل بیت علیهم السلام با معنای عمومی که برایش قائل شدیم؛ هنرشان این است که حجابها را برطرف میکنند. حجابهای دوری از حق تعالی را به وسیله نورانیتی که خودشان دارند. [از رافعین ( برطرف کنندگان) به سبب نورانیتشان، اسفارِ ظُلَم را ( حجابهای ظلمانی را، تارکیها را)] استاد ضیائی

هنر اهل بیت (علیهم السلام)
اهل بیت علیهم السلام با معنای عمومی که برایش قائل شدیم؛ هنرشان این است که حجابها را برطرف میکنند. حجابهای دوری از حق تعالی را به وسیله نورانیتی که خودشان دارند. [از رافعین ( برطرف کنندگان) به سبب نورانیتشان، اسفارِ ظُلَم را ( حجابهای ظلمانی را، تارکیها را)]

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , ,