چرایی وفلسفه احکام

چرایی وفلسفه احکام
اسفند 30, 1399
263 بازدید

چرا شب درزبر درختان خوابیدن کراهت دارد،امام صادق(ع)فرمود:چون وچرایی نداره ازجان ودل میپذیرم،ازکاوشهای علمی فهمیدن برگ درختان هر روز اکسیژن تحویل می‌دهند به فضا گاز کربنیک را جذب می‌کنند در شب برعکس اکسیژن را جذب می‌کنند و گاز کربنیک رابه فضا تحویل می دهند و لذا انسان احساس خفگی می کند، امام فرمودند:اگربخواهیم داخل مسجد […]

چرا شب درزبر درختان خوابیدن کراهت دارد،امام صادق(ع)فرمود:چون وچرایی

نداره ازجان ودل میپذیرم،ازکاوشهای علمی فهمیدن برگ درختان هر روز اکسیژن

تحویل می‌دهند به فضا گاز کربنیک را جذب می‌کنند در شب برعکس اکسیژن را

جذب می‌کنند و گاز کربنیک رابه فضا تحویل می دهند و لذا انسان احساس

خفگی می کند، امام فرمودند:اگربخواهیم داخل مسجد شویم اول پای راست را

بگذاریم و  اگر بخواهیم به دستشویی پای چپ را، بعد از تسلیم شدن کاوش

علمی داشته باشیم اگر انسان در حال ایستاده دچار سکته مغزی شود د و بخواهد

در آن لحظه  داخل مسجد شود از لحاظ علمی ثابت شده به سمت راست

پرتاب میشه داخل مسجد،و در دستشویی هم همینطور اگر دچار سکته مغزی شد

به عقب یا پای راست پرت میشود لذا ما در برابر بایدها و نبایدها تسلیم باشیم

ولی به لحاظ کاوش علمی بریم دنبال بکنیم ورموز احکام را به دست آوریم،

دین،دین خاتم است وقرآن قرآن خاتمه و مربوط به من و شما نیست.

 

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,