چرا امامت باید انتصابی باشد؟

چرا امامت باید انتصابی باشد؟
فروردین 6, 1399
654 بازدید

    اگر از من و شما بپرسند چرا امامت  باید انتصابی باشد؟ علتش  معلوم است… جوابش میدهیم… میگوییم امام کسی است که بایداحکام دین تبیین کند؛ این قرآن به منزله ی قانون اساسی است؛ کلیات احکام دینی درآن آمده. گاهی بنده بالای منبر میگویم شما از اول قرآن تا آخرش را نگاه کنید… کجای […]

 

 

اگر از من و شما بپرسند چرا امامت  باید انتصابی باشد؟

علتش  معلوم است…

جوابش میدهیم…
میگوییم امام کسی است که بایداحکام دین تبیین کند؛
این قرآن به منزله ی قانون اساسی است؛ کلیات احکام دینی درآن آمده.

گاهی بنده بالای منبر میگویم شما از اول قرآن تا آخرش را نگاه کنید…

کجای قرآن فرموده است نماز صبح دو رکعت است!؟
حالا ما نماز صبح را دو رکعت میخوانیم.
قرآن گفته!؟

کجای قرآن فرموده نماز مغرب سه رکعت است؟ کجا!؟
أَقامُوا صلاة
یُقیمونَ صلاة

قرآن مثل قانون اساسی است…
کجای قرآن آمده گندم اگرهشتصدوهفتادوچند کیلو شد زکات بده! دیمی باشد آنطور زکات بده… آبی باشه آنطور زکات بده… گوسفند چندتا باشد زکات دارد…
کجا آمده؟!

آتُوا الزَّکاةَ
المُوتُونَ الزِّکاةَ

یا اینکه لباس احرام مد دوخته نباشد. کجا آمده ؟ در کجای قرآن؟! عطر نزد؛ در قرآن آمده؟! کلاه نگذارد؛ در آینه نگاه نکند…

و…

قرآن به منزله قانون اساسی است؛ کلیات در آن آمده

 

حضرت علامه میفرمود یک روز در آمل یک پیرمرد که ریشش را زده بود یهو با من برخورد کرد؛ بدون سلام , علیک، احوال…(گویا با من دعوا دارد)

گفت کجای قرآن آمده ریش تراشی حرام است؟

آقا فرمود قرآن در جیب من بود؛ درآوردم و ورق زدم و سوره نسا را آوردم؛ گفتم ببین :قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ

این را که دید کله را تکان داد… قانع شد!!..

قرآن که ربطی به ریش ندارد که …

ریشا یعنی “پر” ؛ یعنی برای شما انسانها لباس ایجاد کردیم و برای حیوانات هم برای اینکه زشت نباشند پر پوشاندیم؛  برای پرنده پر ؛ این پرند پر نداشته باشد خیلی زشت است.

حالا آن بنده خدا قبول کرد!

 

قرآن بیانگر کلیات احکام است؛ امام متصدی بیانگر جزییات است.

 

این بیانگر جزییات از کجا به او اعتماد بکنیم؟

من و شمای امت چطور به او اعتماد کنیم؟ که باعث اعتماد کنیم که جزییات را از کلیات درست استخراج کده است؟

تنها راهش این است که بدانیم معصوم است و از عصمت هم هیچ کس خبر ندارد جز خدا…

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , , ,