چون و چرا در نسخه طبیب

چون و چرا در نسخه طبیب
فروردین 2, 1400
240 بازدید

اگر بناست که جز رستگاران باشیم، عاقبت خوبی داشته باشیم و مشکلات قیامتی و ابدی نداشته باشیم باید در  مقابل نسخه تنظیم شده از ناحیه طبیب حاذق چون و چرا نداشته باشیم و عمل هم بکنیم ،این ها که می روند سراغ متخصص هرگز سوال نمی کنند و تسلیمنددر برابر نظریه پزشک، چون مطمئن اند […]

اگر بناست که جز رستگاران باشیم، عاقبت خوبی داشته باشیم و مشکلات قیامتی

و ابدی نداشته باشیم باید در  مقابل نسخه تنظیم شده از ناحیه طبیب حاذق

چون و چرا نداشته باشیم و عمل هم بکنیم ،این ها که می روند سراغ متخصص

هرگز سوال نمی کنند و تسلیمنددر برابر نظریه پزشک، چون مطمئن اند این پزشک

تخصص داردو نحوه مداوا را می داند ،چون و چرا نمی کنند و به نسخه هم عمل

می کنند  پس باید چون چرا نداشته باشیم و عامل هم باشیم

 

 

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,