کامل مکمل کیست؟

کامل مکمل کیست؟
اردیبهشت 31, 1400
198 بازدید

کامل مکمل کیست؟ بعضیها ممکنه کامل باشند، مکمل نباشند. مکمل به کسی می گوییم که هم خودش کامل باشد و هم دیگران را بالا می کشد، دستگیری دارد. بسیاری از افراد چه بسا کامل باشند؛ اما هنر ندارند که دیگران را هم بالا بکشند، به کمال برسانند. کامل مکمل بالاتر از کامل است. استاد ضیائی

کامل مکمل کیست؟

بعضیها ممکنه کامل باشند، مکمل نباشند. مکمل به کسی می گوییم که هم خودش کامل باشد و هم دیگران را بالا می کشد، دستگیری دارد.
بسیاری از افراد چه بسا کامل باشند؛ اما هنر ندارند که دیگران را هم بالا بکشند، به کمال برسانند. کامل مکمل بالاتر از کامل است.

استاد ضیائی

برچسب‌ها:, , , , , ,