عجب چیست ؟

عجب چیست ؟
مرداد 2, 1398
569 بازدید

کسانی که کر و لال در روز قیامت محشور می شوند. دارای عُـجـب هستند. یک کار مثبت که انجام میدهند می خواهد #خودنمایی کند و #سرزبانهای_مردم باشد. جهت الهی ندارد، جهت اینجایی دارد. میخواهد در جامعه نفوذ پیدا کند

کسانی که کر و لال در روز قیامت محشور می شوند. دارای عُـجـب هستند.

یک کار مثبت که انجام میدهند
می خواهد #خودنمایی کند و #سرزبانهای_مردم باشد.

جهت الهی ندارد،
جهت اینجایی دارد.
میخواهد در جامعه نفوذ پیدا کند