گناه

گناه
شهریور 23, 1398
717 بازدید

و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، و لکلّ سیّئة عقابا ، گناه رو به دسته کوچک و بزرگ قسمت نکنیم، مثلا خدایا حالا مشروب و … عیب ندارد، نگاه به نامحرم عیب ندارد … کم کم جمع میشود و مانع دریافت نور الهی می شود . و لکلّ أجل کتابا، من و شما نمیدانیم کی و […]

و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، و لکلّ سیّئة عقابا ، گناه رو به دسته کوچک و بزرگ قسمت نکنیم،

مثلا خدایا حالا مشروب و … عیب ندارد، نگاه به نامحرم عیب ندارد …
کم کم جمع میشود و مانع دریافت نور الهی می شود .

و لکلّ أجل کتابا،

من و شما نمیدانیم کی و چگونه و کجا ؟
بهتر که نمیدانیم ظرفیت دانستنش را هم نداریم.
از اینجا به بعد حدیث شاهد اصل اول است ، در تجسم اعمال .