نگوییم این گناه صغیره است…

نگوییم این گناه صغیره است…
فروردین 13, 1399
281 بازدید

    بنده توصیه ای برای  دوستانم در منبر و  در مجالس همیشه دارم که این کتاب چهل حدیث امام رحمه الله علیه را داشته باشید و بخوانید؛ با عجله هم نه ؛ با حوصله ؛ هرچندگاهی با دقت مطالعه کنید؛ کارساز است… مفید است…سازندگی دارد… در کتاب چهل حدیث میفرماید ما گناه صغیره و […]

 

 

بنده توصیه ای برای  دوستانم در منبر و  در مجالس همیشه دارم که این کتاب چهل حدیث امام رحمه الله علیه را داشته باشید و بخوانید؛ با عجله هم نه ؛ با حوصله ؛ هرچندگاهی با دقت مطالعه کنید؛ کارساز است… مفید است…سازندگی دارد…

در کتاب چهل حدیث میفرماید ما گناه صغیره و کبیره نداریم… اگر صغیره و کبیره داریم, قیاسی است؛ نسبی است…

الان مشکل خیلی از ما همین است که میگوییم این گناه عیبی ندارد؛ ما مذهبی ها میگوییم حالا این صغیره است عیبی ندارد…

یک وقتی سیلی به یک بیگناهی میزنم؛ یک وقت کارد را به قلب بیگناهی فرو میکنم؛ این دو کار را با هم مقایسه میکنیم اولی صغیره است و دومی کبیره است؟ ولی به عنوان مخالفت با مولا همه اش کبیره است.

خدایی نکرده نگوییم نظر به نامحرم صغیره است, عیب ندارد… من الحمدالله عمل فحشا را انجام نمیدهم…

به عنوان مخالفت با مولا , مخالفت است… کوچک و بزرگ نکنیم( نگوییم این گناه کوچک است) و اگر اینطور بودیم عبد هستیم.

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,