جنس و فصل

جنس و فصل
تیر 5, 1400
87 بازدید

موجودات این عالم امکان مانند انسان مرکب از جنس و فصل اند. جنس جزء مشترکه بین این شی، بین این نوع و دیگر از انواع فصل جزء ممیّزه که این رو از مشترکات خودش جدا می کنه. مثلا در تعریف انسان میگن، انسان حیوان ناطقه؛ الانسانُ حیوان ناطق. خب بقر هم که حیوانه که، گوسفند […]

موجودات این عالم امکان مانند انسان مرکب از جنس و فصل اند. جنس جزء مشترکه بین این شی، بین این نوع و دیگر از انواع فصل جزء ممیّزه که این رو از مشترکات خودش جدا می کنه. مثلا در تعریف انسان میگن، انسان حیوان ناطقه؛ الانسانُ حیوان ناطق. خب بقر هم که حیوانه که، گوسفند هم که حیوانه که، اون اسب هم که حیوانه که، انسان در حیوان بودن با سایر انواع شریکه؛ ناطق را که بیاریم دنبالش این را جدا میکنه. این ناطق بودن، اون رو تمییز می دهد.

برچسب‌ها:, , , , , , ,