پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

استاد حیدر ضیایی شاگرد علامه حسن زاده

علامه در اصل اول میفرمایند

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۰۵

هر کسی مهمان سفـــره خود است.
هر کسی
” زرع “و
“زارع” و
“مزرعه ” خود است.

ما در طول زندگی خود،افکار و ادراکاتی داریم ،
و اعمال و رفتاری داریم.

اینها ظاهری دارند و باطنی .

در نشئه ماده
ظاهر آنها را میبینیم .

در نشئه برزخ و قیامت؛
باطن آنها را میبینیم.