پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

استاد حیدر ضیایی شاگرد علامه حسن زاده

مکاشفات با سه معیار

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۰۵

در مکاشفات صادقه ای که با سه معیار گفته شده همخوانی دارد ،
دو صورت دارد ،

مطابق واقع در خارج باشد.
یا مطابق نباشد که سر در نمیاریم.

باید به استاد رجوع شود ،
تا مارا مطلع به واقع کند ،
که عین او محقق میشود
یا
باطن او محقق میشود .