پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

استاد حیدر ضیایی شاگرد علامه حسن زاده

میزان مکاشفه

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۰۵

شعر و شاعری میزانی دارد به نام علم عروض.
حکمت و فلسفه میزانی دارد به نام علم منطق.

مکاشفاتی در بیداری صورت بگیرد ، نیز میزانی دارند،
۱) قرآن
۲) روایات معصومین
۳) حکم صریح عقل

مثال ، در مکاشفه ای به فردی گفتند: تکلیف از تو برداشته شده ،
این مکاشفه شیطانی است.
قابل اعتنا نیست چون تا زمانی که انسان زنده است
تکلیف دارد.