پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

استاد حیدر ضیایی شاگرد علامه حسن زاده

تعریف انسان

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۰۷

انسان در علم منطق ،
حیوان ناطق تعریف شده است ،
یعنی جانوری گویا است.

تعریف انسان در عرفان
عبارت است از آن کسی که به فعلیت رسیده است.
یعنی متصف به صفات الهی و ربانی است.

خلیفة الله است به صفات الله.
یعنی: انسان، خلیفه به صفات مستخلف خود ،
یعنی باری تعالی است .

اگر به فعلیت نرسیده باشد…..
همان حیوان ناطق است ،
یعنی صورت انسان و باطن حیوان.

امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرمایند:

فالصورة صورة انسانٍ، والقلب قلب ُ حیوان.
در تفسیر انفسی “اذا الوحوش حشرت ” در سوره تکویر ،
حیوانات صور و تمثلات اخلاق انسانهای اند.
حشر حیوانات ناطق در مابعدالطبیعه مطابق ملکات آنهاست.